X-CAFE

Chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh: Ngô Thị Thảo Trang

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Tây Ninh

Khoá học: K100

Danh mục: Từ khóa: