THỦY SẢN ANH MINH

Giám Đốc : Nguyễn Đức Anh

Ngành nghề : Thủy hải sản đông lạnh

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82