Phú Tài Decal

Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Văn Tài

Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị xe máy

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100