Phòng khám Nội tổng hợp – Bác sĩ Nguyễn Khắc Thôi

CEO: Nguyễn Khắc Thôi

Ngành nghề: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

Thị Trường: Lâm Đồng

Khoá học: K94