NEM CHUA RÁN HẢI NAM

Giám Đốc : Lê Kim Thoa

Ngành nghề : Nem chua rán, Phomai que, Khoai tây chiên, Khoai tây lắc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88