Nem Chả Định Y

CEO: Trần Minh Trí

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K105