Mini Mart Hải Uyên

Chủ doanh nghiệp: Bùi Việt Hải

Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Thị Trường: Hưng Yên

Khoá học: K99