HTX SẢN XUẤT TRÀ AN TOÀN THÁI NINH

Giám Đốc : Nguyễn Thái Ninh

Ngành nghề : Sản xuất trà sạch Thái Nguyên

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10