HỘI QUẢNG CÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giám Đốc : Hoàng Nguyên Thương

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79