DỊCH VỤ HÀNG HẢI DC MARINE

Giám Đốc : Lê Thị Thu Hoài

Ngành nghề : Dịch vụ hàng hải

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88