CTY TNHH XÂY DỰNG TM DV HỪNG SÁNG

Giám đốc: Phạm Thị Thu Hà

Ngành nghề: Xây dựng (Ép cọc kè biển, kè sông)

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94