CTY TNHH TM DV GT NGUYÊN KHOA – CTY TNHH TM DV TRÀ SỮA MÈO VÀNG

Giám đốc: Nguyễn Đình Khoa

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Danh mục: Từ khóa: