Cty TNHH Cân điện tử Pro VN

Phó Tổng giám đốc: Trần Minh Phương

Ngành nghề: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88