CT TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NEW HORIZONS

CEO: Nguyễn Hải Minh

Ngành nghề: Giáo dục trung học phổ thông

Thị Trường: Thái Nguyên

Khoá học: K91