CÔNG TY XÂY DỰNG MINH THỊNH PHÁT

Giám Đốc : Lê Đình Phú

Ngành nghề : Xây dựng

Thị Trường: Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89