CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG VÀ THANG MÁY SƠN HÀ

Giám Đốc : Nguyễn Hồ Dũng Khanh

Ngành nghề : Sản xuất thang máy và phụ tùng thang máy

Thị Trường: Hồ Chí Minh , Hà Nội  

Khoá học: K74