CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Giám Đốc : Phạm Bảo Phán

Ngành nghề : Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72