CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THE YELLOW

CEO: Sử Ngọc Ly

Ngành nghề: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91