Công ty TNHH xây dựng Thiên Sơn

Giám Đốc : Chu Văn Nam

Ngành nghề: Tư vấn Thiết kế và Thi công Xây dựng

Thị Trường: hành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Phía Nam

Khoá học: K105