CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH THỊNH PHÁT

Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề: Thiết kế xây dựng

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94