CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 5S

Giám Đốc : Nguyễn Đình Thành

Ngành nghề : Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

Thị Trường : Đà Nẵng, Miền Trung 

Khoá học : K48