CÔNG TY TNHH UNI-PACK VIỆT NAM

Giám Đốc : Vũ Ngọc Khánh

Ngành nghề : Bao bì công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79