CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG LÂM

Giám Đốc : Đặng Văn Mến

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc, xây dựng nhà để ở

Thị Trường : Nha Trang- Khánh Hoà, Toàn quốc

Khoá học : K54