CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ – XÂY DỰNG MINH THỊNH PHÁT

CEO: Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề: Xây dựng nhà để ở

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K94