Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Hoàng Lê

Giám đốc: Lê Hoàng Phương

Ngành nghề:

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng
  • Kinh doanh dịch vụ thiết kế
  •  thẩm tra thiết kế xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100