CÔNG TY TNHH TM PT SX ĐĂNG QUANG

Giám đốc: Hà Thị Thu Hiền

Ngành nghề: Thiết bị ngành chăn nuôi thú y

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94