Công ty TNHH TM Mai Long

Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Ngành nghề: Siêu thị hàng tiêu dùng

Thị Trường: Lào Cai

Khoá học: K85

Danh mục: Từ khóa: