CÔNG TY TNHH TM-DV NGUYỄN VŨ

CEO: Võ Thị Tuyết

Ngành nghề: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Thị Trường: Bình Định, Miền Trung

Khoá học: K94