CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NAM SƠN HÀ

Giám đốc : Phan Ngọc Thạch

Ngành nghề : Vật liệu xây dựng

Thị trường : Bà Rịa Vũng Tàu

Khóa học : K78