CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH KHUẾ

Giám Đốc : Trần Công Tuấn

Ngành nghề : Thủy sản đông lạnh

Thị Trường : Quốc Tế

Khoá học: K85