CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG FADICO

Giám đốc: Nguyễn Thanh Nam

Ngành nghề: Xây dựng – Nội thất

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng

Khoá học: K94