CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG XUÂN TIỆP

Giám đốc: Bùi Đức Tiệp

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình

Khoá học: K99