CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẢO THỊNH

Giám Đốc : Đinh Cao Quyết

Ngành nghề : Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10