CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHUYỄN TÌNH

Giám đốc: Nguyễn Thị Tình

Ngành nghề: Y tế sức khỏe làm đẹp

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94