CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN TAM PHÁT

Giám Đốc : Nguyễn Thành Nghiêm

Ngành nghề : Xây dựng công trình điện

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K11