CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Giám Đốc : Võ Quang Minh

Ngành nghề : Hoá chất, vật tư xét nghiệm

Thị Trường: Toàn Quốc

Khoá học: K89