CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT

Giám Đốc : Phạm Bá Toàn

Ngành nghề : Kinh doanh thiết bị điện, mua bán thiết bị y tế, thiết bị khoa học kĩ thuật

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10