Công ty TNHH technology house

Giám đốc: LÊ THÀNH VŨ

Ngành nghề: Điện máy

Thị trường: Bình Định