CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FELIX VIỆT NAM

Giám Đốc : Nguyễn Thế Vĩnh

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4