CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ PHÚC AN

Giám đốc: Đỗ Thị Tuyết

Ngành nghề: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K99