CÔNG TY TNHH RELIPA

Giám Đốc : Trần Xuân Đức

Ngành nghề : Lập trình máy vi tính

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K22