Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây Dựng Nhân Việt

CEO: Nguyễn Thị Thắm

Ngành nghề: Thiết kế thi công Quảng cáo và Xây dựng tổng thể hệ thống chuỗi

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100