CÔNG TY TNHH PHÚC SEN

Giám Đốc: Đinh Thị Hiền

Ngành nghề: Sản xuất thực phẩm

Thị Trường: Thái Nguyên, Quảng Ninh

Khoá học: K16