CÔNG TY TNHH NHỰA AN ĐẠT

Giám Đốc : Đặng Kim Trường

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12