CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LÁ TÍA TÔ

Giám Đốc : Lưu Thị Quỳnh Thư

Ngành nghề : Dịch vụ nhà hàng ăn uống

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh 

Khoá học : K77

Danh mục: Từ khóa: