CÔNG TY TNHH NAM QUỐC VIỆT

Giám Đốc: Nguyễn Hồng Phúc

Ngành nghề: Sản xuất hàng dệt sẵn

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56