CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HAVITANA

Giám Đốc : Hà Văn Hải

Ngành nghề : Vật liệu xây dựng

Thị Trường: Nghệ An

Khoá học: K79