CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH- BCA

Giám Đốc : Bùi Đức Tú

Ngành nghề : Công nghệ thông tin, viễn thông

Thị Trường: Toàn Quốc

Khoá học: K89