Công Ty TNHH MTV kỹ thuật TL Cộng

Giám đốc: Lê Thanh Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thiết bị hệ thống đường ống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100