CÔNG TY TNHH MTV KIỆT HƯNG

Giám đốc: Lưu A Sênh

Ngành nghề: In ấn tem nhãn

Thị Trường: Bình Dương , Đồng Nai

Khoá học: K94